โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 2

โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 2

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2016 อ่าน(1313)