เชิดชูเกียรติรางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี "โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาล

คุณโสภา อิสระณรงค์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน

ได้รับโล่ห์และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี "โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาล 5 กันยายน 2561
 

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(1594)