เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2017 อ่าน(2061) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์