ติดต่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน


เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์. 054-710138-9, 054-771620-2 ต่อ 3190, 3257
โทรสาร.054-710977
อีเมล์ : its@nanhospital.go.th
วันปกติ 08:30 - 20:30 น.
วันหยุด 08:30 - 16:30 น.