ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน คว้ารางวัล "คนดีศรีโรงพยาบาลน่าน ปี 2564" จำนวน 3 ท่าน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน ขอแสดงความดีใจ ที่บุคลากรได้รับรางวัล "คนดีศรีโรงพยาบาลน่าน ปี 2564" จำนวน 3 ท่าน 
1. นพ.กนก พิพัฒน์เวช 2. คุณโสภา อิสระณรงค์พันธ์ 3. คุณอรรถพล คุณสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 อ่าน(1265)