โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 4

โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 4

ประกาศ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(1090)