รองแพทย์ฯ รพ.น่าน นพ.กนก พิพัฒน์เวช รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” (ระดับเชี่ยวชาญ) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาส นพ.กนก พิพัฒน์เวช

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลน่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” (ระดับเชี่ยวชาญ)

จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕เข้ารับมอบรางวัล ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอกนก ด้วยอย่างยิ่ง**

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(498)