พิธีมอบประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการประจำปี ha national forum

โรงพยาบาลน่านได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการประจำปี ha national forum ครั้งที่ 23
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2023 อ่าน(540)