ขอแสดงความยินดี คุณกิติพงษ์ อะทะจา ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี คุณกิติพงษ์ อะทะจา ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปี 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 21-22 มกราคม 2562

ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 อ่าน(1827)